De binnenscheepvaart terug op de kaart

De binnenscheepvaart terug op de kaart

Binnenvaart is belangrijker dan ooit. Jaar na jaar worden er meer goederen en passagiers over de binnenwateren vervoerd. Dit zal in de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Het Fonds maakte een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen waarop binnenvaartondernemers op een makkelijke manier beroep kunnen doen. En dat zijn er heel wat : federale, Vlaamse en ook sectorale. Speciaal om de sector nog meer te steunen zijn er ook nieuwe financiële stimulansen vanuit het Fonds voor werkgevers vanaf 1 juli 2022.

We sommen een aantal steunmaatregelen op :

- subsidies voor de systeemvaart

- vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

- premies voor werkgevers die stageplaatsen aanbieden

- doelgroepverminderingen voor jongeren, mentoren en ouderen

- tussenkomst voor opleidingen, zowel intern als extern

- sectorale loonsubsidie bij aanwerving van de 7de tot en met 12de werknemer - vanaf 1 juli 2022

- sectorale aanwervingspremie voor afgestudeerden uit het binnenvaartonderwijs - vanaf 1 juli 2022

Je leest alle maatregelen in de uitgebreide brochure, die je in de rechterkolom kan downloaden.

De maatregelen die gelden in het Franstalig landsgedeelte en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je op onze franstalige website, je kan in de rechterbovenhoek van taal wisselen.