Ondersteuning van ondernemers

Wij bieden u graag volgende bijkomende diensten aan: 
- Laten erkennen en toepassen van de systeemvaart als vorm van ploegarbeid, wat resulteert in 22.8 % besparing op de lonen.
- Ondersteuning bij aanwervingen van personeel aan een zo laag mogelijke kostprijs.
- Wegwijs maken in de sociale wetgeving, vooral door gebruik te maken van de overheidsmaatregelen die kostenverlagend werken.
- Belangenbehartiging bij de overheid.
- Ondersteuning bij sociaal overleg. Toelichten van CAO’s en overeenkomsten met de sociale partners
- Ondersteuning bij managementuitdagingen.
- Ondersteuning bij juridische- en sociaal rechterlijke problemen
- Begeleiding bij de uitbouw ven een modern HR beleid: uitbouw van een welzijnsbeleid, ontwikkeling van een loonbeleid, vormings- en opleidingsbeleid…
Wij willen ook met u in overleg treden zodat we samen de belangen van de binnenscheepvaart in kaart kunnen brengen en verdedigen. Samen moeten we de kansen die ons nu geboden worden benutten. Het is nu of nooit. De politieke en economische sterren staan gunstig. Nu is het aan ons om de buit binnen te halen en onze dromen te realiseren.