Sectorale subsidies bij aanwerving (vanaf juli 2022)

Sectorale subsidies bij aanwerving

Sectorale loonsubsidie bij aanwerving vanaf 7de tot en met 12de werknemer

Voor elke aanwerving vanaf de zevende tot en met de twaalfde werknemer kan de werkgever een loonsubsidie krijgen van het Fonds, dit ten belope van € 750 per werknemer per kwartaal en dit gedurende twee jaar.

Dit wordt volledig door het Fonds betaald, en wordt automatisch toegekend.

Sectorale aanwervingspremie voor afgestudeerden uit het binnenvaartonderwijs

Werft u iemand aan die een binnenvaartopleiding heeft gevolgd ? Dan betaalt het Fonds u maar liefst €3.000 per jaar gedurende de eerste twee jaar na aanwerving.

Dit zijn de huidige finaliteitsopleidingen :

- GO! De Scheepvaartschool, Antwerpen (BSO, duaal leren)

- Ecole de Batellerie, Huy (BSO, deeltijds leren)

- Syntra Midden-Vlaanderen :

     * werkzoekendenopleidingen matroos i.s.m. VDAB

     * andere Syntra-opleidingen voor wie reeds werkt

- Forem-werkzoekendenopleidingen voor volwassenen, i.s.m. volwassenenonderwijs van Huy

Om op deze aanwervingspremie aan te vragen, vult u het formulier in dat u rechts hiernaast vindt.

Deze premie is niet cumuleerbaar met de door het Fonds toegekende premie voor de aanwerving van de zevende tot en met de twaalfde werknemer.