Vorming en opleiding

Een goed management kan niet meer zonder een opleidingsstrategie. Het is dan ook belangrijk om werknemers permanent bij te scholen zodat ze voorbereid zijn op de snel veranderende wereld. Met een goed uitgebalanceerd opleidingsbeleid versterk je de competenties van jouw medewerkers. Daardoor versterken werknemers hun inzetbaarheid (employability). 

Het Fonds van Rijn- en binnenscheepvaart financiert opleidingen binnen de sector. De werkgever kan terugbetaling vragen van allerhande opleidingen mits voorlegging van de factuur. Het Fonds ondersteunt alle mogelijke opleidingen voor zover ze een meerwaarde betekenen voor de sector. 

Vanuit het Fonds voorzien we een terugbetaling van 50 % van de door de werkgever betaalde opleiding, exclusief BTW. Eventuele subsidies die de werkgever kreeg (vb KMO-portefeuille) zullen van de tussenkomst van het Fonds worden afgetrokken.

Het formulier voor de aanvraag van de tussenkomst vind je in de rechterkolom