Tussenkomst voor vorming en opleiding

Een goed management kan niet meer zonder een opleidingsstrategie. Het is dan ook belangrijk om werknemers permanent bij te scholen. Door opleidingen versterk je de competenties van je werknemers.
Opleidingen kosten geld… Goed nieuws is dat er vanuit het Fonds een terugbetaling mogelijk is voor al jouw werknemers die onder het paritair comité 139 vallen. Goed om weten : de tussenkomst is enkel voor opleidingen die aan de job gerelateerd zijn, en wordt aangevraagd ná de opleiding, mits voorleggen van de nodige stukken. Meer info vind je op het aanvraagformulier.

Externe opleidingen

Doe jij beroep op externe opleidingsverstrekkers om je werknemers bij te scholen ? Dan voorziet het Fonds een tussenkomst van 50 %, exclusief BTW. Eventuele subsidies die jij als werkgever kreeg (bijvoorbeeld opleidingscheques) worden hier wel van in mindering gebracht.
Betaal jij als werkgever de opleiding voor een persoon die pas tijdens of na de opleiding in dienst komt ? Als deze persoon ten laatste drie maanden na de opleiding in dienst kwam, is de terugbetaling eveneens mogelijk.

Interne opleidingen

Iedere binnenvaartondernemer weet dat het moeilijk is om personeel te vinden. Daarom ondersteunt het Fonds met ingang vanaf 2022 ook interne opleidingen. Dit kan gaan over nieuwe werknemers die je zelf opleidt, of werknemers die een andere functie gaan uitoefenen en die je intern wil voorbereiden en opleiden.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan de tussenkomst :

*Jij stelt als voorhand een opleidingsplan op, en laat dit door het Fonds goedkeuren. In dit opleidingsplan wordt opgenomen wat er dient te worden aangeleerd, en op binnen welke periode. Hiervoor werd een model opgesteld dat je kan gebruiken

* Je verbindt je ertoe dat de interne opleider (jijzelf of één van je werknemers) binnen het jaar de door het Fonds gratis aangeboden mentoropleiding volgt. Deze tweedaagse mentoropleiding wordt jaarlijks gegeven. Meer info hier.  Als de opleiding niet wordt gevolgd binnen het jaar, kan je geen dossier meer indienen voor interne opleidingen.

* Na de opleiding wordt door jou als binnenvaartondernemer een attest opgesteld met daarop de opleidingsuren en opleidingsinhoud, en dit wordt ondertekend door de mentor en de opgeleide persoon.

De tussenkomst voor interne opleiding wordt gebaseerd op het aantal uren opleiding dat de interne lesgever (jijzelf als binnenvaartondernemer of een ander personeelslid) gaf in verhouding tot de loonkost van de functie waartoe de cursist opgeleid wordt. Dat wil zeggen dat het aantal uren gegeven opleiding in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met het barema-uurloon van de persoon die wordt opgeleid. Bijvoorbeeld  : een stuurman leidt gedurende 50 uur een matroos op : de tussenkomst zal vijftig keer het uurloon van de matroos bedragen.

Hoeveel bedraagt de maximale tussenkomst van het Fonds ?

Het Fonds ontvangt, via de RSZ, van iedere werkgever per kwartaal bijdragen. Deze bijdragen worden gebruikt voor alle aanvullende sociale voordelen, zoals eindejaarspremie, aanvullend pensioen en ook opleiding. Het totale bedrag dat je op jaarbasis kan terugkrijgen voor opleiding, is begrensd op 75 % van de door jou betaalde bijdrage voor opleiding in het vorige kalenderjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op het einde van de maand januari vastgelegd.

Goed om weten

Voor externe opleidingen kan je je aanvraag tot terugbetaling van opleiding tot drie jaar na de laatste opleidingsdag indienen.
Voor interne opleidingen is er tussenkomt mogelijk vanaf 2022.