Arbeidsduurvermindering

Wat is arbeidsduurvermindering?

In België werd in 2003 de gemiddelde arbeidsduur wettelijk vastgelegd op 38 uren per week.  In de binnenvaartsector ligt de arbeidsduur nog doorgaans op 40 uren. Om die reden werd er een aparte sectorale CAO afgesloten om de gemiddelde arbeidsduur terug te brengen op 38 uren per week met behoud van het loon. Deze arbeidsduurvermindering is niet van toepassing op de sleepdiensten, de passagiersvaart en de rivier- en kanaalarbeid. Ze hebben andere CAO's die de arbeidsduur regelen.

Hoe wordt de arbeidsduurvermindering berekend?

De vermindering wordt vastgelegd op 12 dagen per jaar. Deze zullen door het Fonds van Rijn en Binnenscheepvaart ten laste genomen worden. De compensatie hiervoor moet als loon beschouwd worden. Wie in het voorgaande jaar nog geen volledige jaar heeft gewerkt in de binnenscheepvaart, zal een vergoeding ontvangen pro rata van één dag  per begonnen maand.

Wat moet ik doen om de arbeidsduurvermindering te krijgen?

Helemaal niets! Het Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart zal begin september deze compensatie uitbetalen aan de werknemers uit de binnenvaartsector die 40 uur werken. Mocht dit niet het geval zijn, aarzel niet om contact te zoeken met het Fonds of met je vakorganisatie.