Bijkomend pensioen

Wat is het aanvullend pensioen?

Om de koopkracht van gepensioneerde werknemers in de Belgische binnenvaart op te krikken, werd in het verleden een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die voorzag in een bijkomend pensioenbedrag. Deze afspraak ging de sectorale groepsverzekering vooraf en is momenteel nog van toepassing voor werknemers in de sector tewerkgesteld waren voor 1 januari 2007. Al wie nadien in de sector is tewerkgesteld, bouwt sowieso rechten op in de sectorale aanvullende groepsverzekering.

Wie komt in aanmerking?

Om aanspraak te maken op het bijkomende pensioen van het Fonds van Rijn- en Binnenscheepvaart moet je dus aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Bewijzen dat je 185 gewerkte en/of gelijkgestelde dagen in dienst was van een Belgische binnenvaartreder, voorafgaand aan de dag van je pensionering.

2. Aantonen dat je vanaf 1 januari 1947 op zijn minst en in totaal 15 jaren hebt gewerkt in de Belgische binnenvaart.

Hoe bekom je het bijkomend pensioen?

Als je aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, dien je een aanvraagformulier in te vullen en terug te bezorgen aan het Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart. Je kan het formulier hiernaast downloaden. Je kan je ook wenden tot je vakcentrale om je te helpen met deze aanvraag. Het bedrag dat je zal ontvangen, hangt af van het aantal effectieve jaren dat je in dienst was in de Belgische binnenvaart.