Eindejaarspremie

Wie heeft recht op een eindejaarspremie en hoeveel bedraagt ze?

In de binnenvaartsector wordt de eindejaarspremie betaald door het Fonds, behalve in de ondernemingen met als activiteit "sleepdiensten" waar de werkgeveer deze rechtstreeks betaalt.

HOE WORDT DE EINDEJAARSPREMIE BEREKEND ?

De eindejaarspremie bedraagt 8,05 % berekend op het brutoloon (vast en regelmatig variabel) wat verdiend werd tijdens de referentieperiode die loopt van 1 oktober van het voorgaande jaar tot 30 september van het lopende jaar. 
In de systeemvaart bedraagt ze 9,5 % berekend op het brutoloon (vast en regelmatig variabel) wat verdiend werd tijdens de referentieperiode die loopt van 1 oktober van het voorgaande jaar tot 30 september van het lopende jaar.

WAT MOET IK DOEN OM DE EINDEJAARSPREMIE TE KRIJGEN?

Helemaal niets. Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart zal de eindejaarspremie betalen uiterlijk vóór 8 januari van het jaar volgend op het jaar op waarop de eindejaarspremie betrekkening heeft.