Syndicale premie

Wat is een syndicale premie?

Een syndicale premie is een financiële tegemoetkoming aan mensen die zich hebben aangesloten bij een vakbond. Iedere maand betaalt een lid van een vakorganisatie een bijdrage aan haar/zijn vakorganisatie. In ruil voor de lidmaatschap weet de werknemer zich verzekerd van allerhande dienstverlening zoals loopbaanbegeleiding, gratis juridische bijstand, uitbetaling van werkloosheidvergoeding, administratieve ondersteuning bij pensioenaanvragen, hulp bij het invullen van belastingbrieven, ...

Het fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart moedigt het lidmaatschap bij een vakorganisatie aan door een stuk van het lidgeld terug te betalen.

Hoe gebeurt de uitbetaling?

Op het einde van ieder jaar krijgt iedere werknemers die actief is binnen het paritair comité van de binnenscheepvaart een syndicale premie kaart van zijn werkgever. De werknemer brengt deze kaart binnen bij zijn vakcentrale. zij zorgen voor de uitbetaling van de premiekaarten. Mocht je als werknemer toch geen kaart hebben ontvangen of je hebt nog bijkomende vragen, neem gerust contact op met je vakcentrale.