Welkom bij Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart

IN DE KIJKER

 

Onze sector is letterlijk en figuurlijk een sector in beweging. Alle nieuwtjes van het Fonds vind je steeds in de rubriek “in de kijker”. Neem daar gerust een kijkje.             

WAT IS HET FONDS VOOR RIJN- EN BINNENSCHEEPVAART

 

Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (FRB) is een fonds voor bestaanszekerheid dat door de sociale partners werd opgericht. Overeenkomstig de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid ondersteunen deze fondsen onder meer het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde personen.
De financiering van de fondsen voor bestaanszekerheid gebeurt door bijdragen, te betalen door de werkgevers die vallen onder het ressort (de werkingssfeer) van het PC nr. 139. Concreet werd het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart opgericht in 1964.
In de loop der jaren volgde een aantal heroprichtingen en wijzigingen van de statuten, dit telkens door een collectieve arbeidsovereenkomst die werd gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart. De laatste wijziging in de statuten dateert van 2017. 

WAT DOET HET FONDS?

 

 Het Fonds heeft de volgende taken: 

- het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen.
- het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren.
- het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.