Bestuur

Het bestuur van Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart wordt paritair samengesteld op voordracht van het Paritair Comité voor de Binnenscheepvaart.

Voor de werknemers zijn aangeduid

dhr. Joris Kerkhofs

dhr. Jacques Kerkhof: jaarlijks wisselend (onder)voorzitter

dhr. Raf Burm

Voor de werkgevers zijn aangeduid

dhr. Marc Parmentier: jaarlijks wisselend (onder)voorzitter

dhr. Patrick Van Drom

dhr. Peter Van den abbeele

Met raadgevende stem

dhr. Marc Cortebeeck, Secretaris van het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart