Bestuur

Het bestuur van Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart wordt paritair samengesteld op voordracht van het Paritair Comité voor de Binnenscheepvaart.

Voor de werknemers zijn aangeduid

dhr. Jacques Kerkhof: voorzitter

dhr. Niels Knockaert

dhr. Raf Burm

Voor de werkgevers zijn aangeduid

dhr. Thierry van Steenbergen : ondervoorzitter

dhr. Steven De Nijs

dhr. Peter De Wit

Met raadgevende stem

dhr. Marc Cortebeeck, Secretaris van het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart