Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Identificatie


Identificatie van de organisatie: Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (Afgekort: FRB)
Ondernemingsnummer: 0416.381.804
Adres: Straatsburgdok Noordkaai 2, 2030 ANTWERPEN
Tel: 03/434.36.70 - E-mail: info@frb-fri.be

2. Copyright: intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten


De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is op de officiële FRB-website, kan gratis worden geraadpleegd. Men kan deze informatie downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Op voorwaarde dat men de bron citeert, kan men deze informatie eveneens verspreiden bij collega’s, vrienden of familieleden, ervan gebruik maken in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk. Deze informatie kan echter niet gecommercialiseerd worden.
Het is ook niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het FRB is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.
Het FRB behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn websites. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en kan onderworpen worden aan de voorafgaande toestemming van de auteur.


Informatie op de website: deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze werkgevers en werknemers van de sector en aan iedereen die dit kan interesseren.


3. Bevoegd recht en bevoegde rechtbank: deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.


4. Disclaimer: aansprakelijkheid


Het FRB besteedt veel zorg aan de opmaak van alle informatie die op de officiële website terug te vinden is. Niettemin gaat het om algemene informatie, die niet noodzakelijk van toepassing is in alle individuele of bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden. Om die reden kan het FRB niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er zich fouten of misverstanden voordoen naar aanleiding van het gebruik van de betreffende informatie.
We houden echter graag rekening met de opmerkingen of suggesties die jij ons wilt overmaken.
Op onze website zijn soms links naar andere websites vermeld. Het FRB doet er alles aan om enkel links op de website te publiceren die verwijzen naar betrouwbare en accurate websites. Het FRB kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve of onvolledige informatie noch voor onbeschikbaarheid en eventuele kwaadwilligheid van websites die niet door het FRB worden beheerd.

De laatste wijziging gebeurde op 03/01/2020.