Corona-maatregelen

Steunmaatregelen Corona-virus (COVID-19)

De hele economie, en dus ook de binnenvaart, wordt zwaar getroffen door de gevolgen van de Corona-crisis. Daarom beslisten de sociale partners in het Fonds om twee maatregelen in te voeren ter ondersteuning van werkgevers en werknemers :

1. De uitbetaling van de aanvullende werkloosheidsvergoeding aan de tijdelijk werkloze personeelsleden wordt tot een nog door de Raad van Bestuur nader te bepalen eindduur ten laste genomen door het Fonds.

2. Mogelijkheid tot uitstel van betaling van de bijdragen aan het Fonds tot 15 december 2020.

Alle details over deze twee maatregelen vindt u in de rechterkolom. Deze brief wordt samen met de factuur van het eerste kwartaal van dit jaar naar alle werkgevers verstuurd.

De werknemers die tijdelijk werkloos zijn door de Corona-crisis zullen de aanvullende werkloosheidsvergoeding van het Fonds krijgen. Zij dienen wel eenmalig een formulier over te maken aan hun uitbetalingsinstelling. Het formulier vindt u in de rechterkolom.

Ook de overheden werkten al heel wat steunmaatregelen uit. Onderstaand vindt u een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen met link naar websites voor verdere informatie. Hou  er rekening mee dat er steeds nieuwe updates kunnen zijn.

1.    Tijdelijke werkloosheid 
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

2.    Afbetalingsplan - vrijstelling van nalatigheidsinteresten - kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

3.    Uitstel voor het indienen van de aangiften in de Vennootschapsbelasting, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

4.    Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ (coronavirus)
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen
Ook de bijdragen aan Fondsen voor Bestaanszekerheid zijn gelijkgesteld met RSZ-bijdragen: gelieve een kopie van de aanvraag bij de RSZ te bezorgen aan het FRB op info@frb-fri.be

5.    Garantieregeling voor particulieren en bedrijven getroffen door coronacrisis (financiële bazooka)
https://www.nbb.be/nl/artikels/garantieregeling-voor-particulieren-en-bedrijven-getroffen-door-coronacrisis

6.    Maatregelen voor zelfstandigen
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

7.    De Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg groepeert alle maatregelen en de eventuele uitzonderingen en afwijkingen van bestaande regelgeving, vooral belangrijk voor zij die internationaal werken
https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

8. Een overzicht van de Vlaamse maatregelen
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-ondernemen-en-werk

9. Een overzicht van de Waalse maatregelen
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-millions-eu-daides