Corona-maatregelen verlengd

CORONA WERKLOOSHEID VERLENGD IN SPECIFIEKE GEVALLEN

Corona-werkloosheid blijft ook na 1 september mogelijk voor pleziervaart voor toeristische doeleinden en ondernemingen met 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020, mits aanvraag bij de RVA.

De Minister van Werk heeft de lijst bekendgemaakt van de sectoren die de soepele werkloosheid corona verder kunnen gebruiken tot 31 maart 2021. Voor onze sector werd de pleziervaart voor toeristische doeleinden hierbij opgenomen in deze lijst.

Voor deze beide groepen moet er een aanvraag gebeuren bij de RVA (FORMULIER C106A-corona-HGO)

Elke onderneming die na 31 augustus de soepele corona-werkloosheid verderzet, zal een aanvraagformulier C106A-corona-HGO moeten indienen:

- ofwel op basis van 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020 (rubriek III invullen)
- ofwel op basis van de exacte activiteit indien die behoort tot de sectorlijst (rubriek II invullen)

Ondernemingen van de sectorlijst  (groep 1)+ ook 20% tijdelijke werkloosheid (groep 2)hadden in het tweede kwartaal 2020, kunnen zich ook beroepen op die 20% -norm om de corona-werkloosheid verder te zetten. Indien ze hun aanvraag (C106A- corona-HGO) laten registreren op basis van die 20% zijn ze ingedekt en hoeven ze de procedure niet meer te doorlopen op basis van de sectorlijst.

Het ingevuld en ondertekend formulier wordt doorgestuurd naar de RVA via het mailadres van het werkloosheidsbureau bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming.  De RVA engageert zich om binnen de twee weken te antwoorden. Bij een positief antwoord registreert de RVA het betrokken ondernemingsnummer (KBO) en kan de onderneming de corona-werkloosheid verder toepassen tot 31 december.

Er is geen reglementaire indieningstermijn maar aangezien de registratie bij de RVA in orde moet zijn bij de allereerste ASR met overmacht corona,  is het raadzaam het formulier in te dienen voorafgaand aan de eerste dag werkloosheid volgend op 31 augustus.

Gevolgen van de toekenning van het recht op tijdelijke werkloosheid corona:

Het gaat om de verdere toepassing van de minimale procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die we kennen sinds 13 maart 2020.  

Voor de werkgever betekent dit:

- elke vorm van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis is werkloosheid overmacht
- geen voorafgaande mededeling aan de RVA
- geen uitkeringsaanvraag (ASR werkloosheid scenario 2)
- geen afleveren controlekaart C3.2A, geen validatieboek
- uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR werkloosheid scenario 5) met code “aard van de dag” 5.4 en reden “overmacht-coronavirus”

Voor de werknemer betekent dit:
- éénmalige uitkeringsaanvraag via de C.3.2 –WERKNEMER-CORONA
- vrijstelling bijhouden controlekaart C.3.2A
- geen toelaatbaarheidsvoorwaarde, dus geen beroepsverleden te bewijzen
- werkloosheidsuitkering 70% van het begrensd loon (€ 2.754,76/maand)
- aanvulling door de RVA van € 5,63/dag
- op de uitkering een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%

Ondernemingen die niet behoren tot de sectoren van de lijst en evenmin voldoen aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid: deze ondernemingen moeten overschakelen naar een gewoon stelsel van economische werkloosheid respectievelijk schorsing bedienden.