In de kijker

Mentoropleiding


Heb je als werkgever eindelijk een matroos, stuurman of schipper gevonden? Optimailseer dan het onthaal en begeleiding. En zet hiervoor een mentor in. Dat kan jijzelf of een van jouw personeelsleden zijn. Het Fonds organiseert een mentoropleiding die open, op vrijdag 17 september en vrijdag 1 oktober.  Meer weten over de voordelen van het inzetten van een mentor? Of wil je al inschrijven ? Klik dan hier.

Opleiding matroos voor werkzoekenden

 

Dinsdag 23 februari 2021 startte een nieuwe opleidingssessie voor matroos. We wensen de tien gemotiveerde kandidaten een behouden vaart!
De opleiding die van start ging in oktober 2020 nadert stilaan zijn einde, de cursisten ronden nu hun stageperiode af, en zullen nog deelnemen aan het examen matroos. Meer weten over deze opleiding ? Klik dan hier.

Invoering ADN-meldplicht

 

Vanaf 1 maart 2021 zijn schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op alle Vlaamse waterwegen verplicht om hun reis- en ladingggegevens digitaal te melden. Je leest er hier alles over.

Verlenging geldigheidsduur medische geschiktheidscertificaten voor de binnenwateren

 

In het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen op 16 februari 2021 heel wat tijdelijke en specifieke maatregelen inzake certicficaten, getuigschriften en dergelijke meer voor de vervoerssector.  Voor de binnenwateren gaat het over vaarbewijzen : vanaf de leeftijd van 65 jaar moeten houders van een vaarbewijs periodieke geneeskundige onderzoeken ondergaan. Gezien de COVID-19- crisis bestaat de kans dat houders van een vaarbewijs, niet in staat zijn om dit onderzoek te ondergaan. Daarom wordt de geldigheidstermijn met tien maanden verlengd, dit voor de termijnen van geneeskundig onderzoek die vallen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021. U leest het volledige Publicatieblad hier.

Wijziging van de RSZ-bijdrage

 

Om onze dienstverlening te verbeteren is de  RSZ vanaf het eerste kwartaal van 2021 belast met de inning van de bijdragen. De werkgevers zullen dus geen facturen meer krijgen van het Fonds. Meer weten? Klik hier.