In de kijker

Nieuws van FRB

Inschrijvingen infosessies en speed dating volwassenonderwijs matroosopleiding i.s.m. CVO Antwerpen

Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart organiseert i.s.m. CVO Antwerpen twee infosessies én een speed dating evenement met de bedrijven die stagiaires van de opleiding zullen ontvangen op hun schepen!

Eerste infosessie gaat door op 20 juni '24 vanaf 14u tot 16u. Tweede infosessie vindt plaats op 26 augustus vanaf 14u tot 16u. 

De geslecteerde kandidaten zullen erna uitgenodigd worden voor de speed dating met de bedrijven om kennis te maken op 30 augustus.

Wil jij je inschrijven als cursist of als stagebedrijf? Neem nu contact op met de sectorconsulent via hassan@frb-fri.be of 0468.37.03.62. 

Vanaf nu flexi's in de binnenscheepvaart!

Als eerste sector in België en  dus een primeur, heeft het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart de flexi-jobs kunnen uitbreiden, buiten de reeds voorziene sectoren die bij wet eerder werden toegestaan.

De sociale partners van het paritair comité voor de binnenscheepvaart vroegen in het P.C. van

18 maart 2024 unaniem de opt-in aan voor de sector van de binnenscheepvaart in het toepassingsgebied

van de flexi-jobs voor alle ondernemingen in de sector en ondertekenden de CAO hierover die dit alles

moet regelen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in uitvoering van:
-  de Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

    (Belgisch Staatsblad 26 november 2015);

-  het artikel 182 programmawet van 22 december 2023 (Belgisch Staatsblad 29 december 2023).

Als alle verdere stappen (formalisering door de Minister, uitwerking van administratieve processen

voor de inning van de bijdragen,…) 
verloopt volgens planning, dan kan u vanaf  1 juli 2024 flexi-jobs binnen het paritair comité voor de binnenscheepvaart toepassen.

In de loop van de komende maanden zullen we u verder in kennis stellen en een praktische nota uitwerken wat te doen wanner u hiervan  gebruik wil maken met onder meer ook  modelcontracten. We zullen dit op onze website posten.

Met deze nieuwe stap willen de sociale partners van het paritair comité voor de binnenscheepvaart als dynamische sector inspelen op de behoeften die leven binnen de sector.

Indexering van de barema's vanaf 1 maart 2024

Op 1 maart werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden. 

Nieuw Opleidingscentrum

Het FRB zal binnenkort starten met de bouw van een state-of-the-art opleidingscentrum met verschillende simulatoren gevestigd te Straatsbrugdok-Noordkaai 2. Het FRB zal de mogelijkheid aanbieden om desbetreffende simulatoren te huren voor opleidingen. Het gaat om twee vaarsimulatoren namelijk een V-STEP en een Konsberg simulator, drie radarsimulatoren en daarnaast één meerpalensimulator. 

Het FRB zal als dienstverlener dus de mogelijkheid aanbieden om opleidingslokalen, simulatoren en diverse andere mogelijkheden, bv. VR-brillen, etc. ter beschikking te stellen van de sector, diverse opleidingsverstrekkers en onderwijsinstellingen bv GO! Scheepvaartschool. Op die manier wil het FRB zich engageren door de binnenscheepvaartsector tal van mogelijkheden aan te bieden op vlak van opleidingen. 

Het FRB wil de binnenscheepvaart sector verder terug op de kaart zetten, door ingebruikname van de modernste technieken die de toekomstige bemanningsleden volledig opleiden op een veilige en correcte manier. 

Het FRB wilt de binnenscheepvaart sector sterker maken, door alle lagen van de maatschappij aan te spreken op de gepaste manier om zich te engageren voor de binnenscheepvaart sector.

Door middel van doelgerichte campagnes via sociale media en dergelijke, proberen wij bovendien de jeugd te mobiliseren om hun toekomstige loopbaan binnen de binnenscheepvaart sector op te starten. Volg al het nieuws via: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, en X

Nieuwe Matroos opleiding

Vanaf september start er een nieuwe matroos opleiding bij CVO Antwerpen! Neem contact op met de sectorconsulent via hassan@frb-fri.be of 0468.37.03.62 voor extra informatie. 

FRB op sociale media

Je kan het FRB nu ook volgen via Facebook, Instagram, Tiktok en X. Zo blijf je op de hoogte van alles omtrent binnenvaart! 

Koopkrachtpremie

In het loonakkoord dat de regering bereikte eind vorig jaar is een koopkrachtpremie voor werknemers voorzien. Sectoren of ondernemingen kunnen een consumptiecheque toekennen aan hun werknemers. Lees er hier alles over!

Tijdelijke werkloosheid en slecht weer

Wat als het weer even heel erg tegen zit ? Tijdelijke werkloosheid wegens slecht wezer biedt een oplossing. Hier leest u er alles over!

Wijzigingen in sociaal recht in 2023

Vanaf 1 januari 2023 zijn er heel wat wijzigingen in het sociaal recht, zoals bijvoorbeeld opleidingsdagen, studentenarbeid, recht op deconnectie ...
Een kort overzicht van de  belangrijkste wijzigingen vindt u hier

Indexering van de barema's vanaf 1 januari 2023

Op 1 januari werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden.

Indexering van de barema's vanaf 1 november 2022

Op 1 november werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden.

Indexering van de baremas vanaf 1 oktober 2022

Op 1 oktober werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden.

ITB roept binnenschippers op zeker tijdig de aanvraag voor de premie voor "onthaal stagiairs aan boord" in te dienen

De aanvragen kunnen ingediend worden tot eind september 2022. De forfaitaire premie bedraagt 2500 euro voor een stage gedurende het hele schooljaar. Meer info ? Contacteer het ITB, itb-info@itb-info.be

De binnenscheepvaart terug op de kaart

Binnenvaart is belangrijker dan ooit. Jaar na jaar worden er meer goederen en passagiers over de binnenwateren vervoerd. Dit zal in de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Het Fonds maakte een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen waarop binnenvaartondernemers op een makkelijke manier beroep kunnen doen. En dat zijn er heel wat : federale, Vlaamse en ook sectorale. Speciaal om de sector nog meer te steunen zijn er ook nieuwe financiële stimulansen vanuit het Fonds voor werkgevers vanaf 1 juli 2022. Lees onze brochure hier.

Indexering van de barema's vanaf 1 april 2022

Op 1 april 2022 werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden

Verlenging vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid tot 30/06/2022 en uitbreiding tot de tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid werd verlengd tot en met 30 juni 2022, niet alleen voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie, maar ook voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne.

 
Gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie vanaf 1/10/2021

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona, de overstromingen van vorig jaar en de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne) worden vanaf 1/10/21 gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie net zoals dit al gold voor ziekte en arbeidsongeval. Het in aanmerking te nemen loon wordt voor deze dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht eveneens  verhoogd met een forfaitair bedrag van 30 EUR per dag.

Indexering van de barema's  vanaf 1 februari 2022

Op 1 februari 2022 werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden

De Vlaamse Werkbaarheidscheque wordt verlengd in 2022

Ondernemingen kunnen ook in 2022 opnieuw een werkbaarheidscheque aanvragen.

Met de cheque kan je advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid op de werkvloer in kaart te brengen en te verhogen. Dat kan gaan over een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer tot een duurzaam telewerkbeleid. Het voorbije jaar dienden 544 ondernemingen een aanvraag in, een verdubbeling ten opzichte van 2020. 468 daarvan werden goedgekeurd, 38 zijn nog in beslissing. Alle informatie vindt u hier.

Personenvervoer over binnenwateren kan voortaan ook genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 (steunperiode 20 november tot en met 31 december 2021)

Het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 is er voor ondernemers in het Vlaamse Gewest, actief in bepaalde sectoren, die door de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021 inzake het coronavirus te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 20 november tot en met 31 december 2021, t.o.v. dezelfde periode in 2019.

De premie bedraagt 10% van de helft van de omzet tijdens de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2019, beperkt tot een bepaald bedrag dat varieert in functie van het aantal RSZ ingeschreven werknemers. Wie verplicht moest sluiten kan voor de sluitingsperiode steun aanvragen zonder een omzetdaling aan te tonen. De steun bedraagt hier 10% van de omzet, gerealiseerd in de periode in 2019 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode in 2021.

Enkel ondernemingen uit bepaalde sectoren in het Vlaams Gewest komen dus in aanmerking voor deze steun. Ook de werkgevers van de binnenvaart met de nace-code 50300 komen voortaan, mede dankzij de steun van het FONDS, in aanmerking

Je moet als onderneming een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de periode van 20 november tot en met 31 december 2021 EN een omzetdaling van minstens 30% in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van:

1. ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangifte of de btw-maandaangiftes; 

2. een bevestiging door een externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant.

Uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten worden niet meegeteld voor de berekening van de omzetdaling.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren kunnen een aanvraag indienen voor de periode van verplichte sluiting zonder een omzetdaling te moeten aantonen. 

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021:

€ 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
€ 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
€ 60.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer
 

Het aantal werknemers is gebaseerd op de personeelsklasse waartoe een onderneming behoort volgens de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse.

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

De ondernemingen met verplicht gesloten activiteiten krijgen steun voor de dagen dat ze verplicht gesloten waren. De steun bedraagt 10% op de omzet, exclusief btw, gerealiseerd in de periode in 2019 die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode in 2021.

Er kan ook voor de hele subsidieperiode steun worden aangevraagd indien er wordt voldaan aan de vereisten inzake omzetdaling. 

De online-aanvraag is mogelijk vanaf 14 februari tot en met 14 maart 2022 (20 uur) op Vlaio.be/beschermingsmechanisme11.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming. 

CAO voor het niet-geregeld passagiersvervoer

De sociale partners kwamen tot een akkoord om een specifieke CAO voor het niet-geregeld passagiersvervoer af te sluiten die zal ingaan op 1/1/2022 en waarvoor de algemeen bindend verklaring zal worden aangevraagd  in het PC van 1/3/2022.

Onder het niet-geregeld passagiersvervoer wordt verstaan: het vervoer van passagiers dat niet valt onder het toepassingsgebied van de sectorale CAO van 3 oktober 2019 betreffende het geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren en de toekomstige rechtsopvolgers van deze CAO. Niet-geregeld vervoer van passagiers omvat onder meer niet-exhaustief: de dagpassagiersvaart, chartervaart op schepen met of zonder overnachtingsfaciliteiten, de stadsrondvaarten en rondvaarten, de veerdiensten, de watertaxi’s, …

Met deze nieuwe CAO hebben de sociale partners getracht in overleg met de werkgevers van deze sector een kader op te zetten specifiek aangepast aan de hedendaagse noden, rekening houdend met de belangen  van de werknemers die hier zijn tewerkgesteld.   

COVID- 19 : hoe verspreiding op het werk tegen gaan?

 

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk publiceerden een nieuwe versie van de gids. Interesse? Klik hier.

Indexering van de barema's  vanaf 1 november 2021

 

Op 1 november 2021 werden de barema's geïndexeerd, je kan ze hier vinden

 

Mentoropleiding


Heb je als werkgever eindelijk een matroos, stuurman of schipper gevonden? Optimailseer dan het onthaal en begeleiding. En zet hiervoor een mentor in. Dat kan jijzelf of een van jouw personeelsleden zijn. Het Fonds organiseert een mentoropleiding die open, op vrijdag 26 november en vrijdag 17 december.  Meer weten over de voordelen van het inzetten van een mentor? Of wil je al inschrijven ? Klik dan hier.

 

Nieuwe loonbarema's


Vanaf 1 oktober 2021 verhogen alle barema's met 0,4 %, je kan ze hier vinden

Promotiefilmpjes voor opleidingen in de binnenvaart

Interesse in de binnenvaart? Bekijk dan zeker de promotiefilmpjes over de opleidingen. Je vindt ze op deze link.

Veilig werken tijdens de coronacrisis

 

Op 14 juli werd de vijfde editie van de gids "veilig werken - gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan" gepubliceerd. Deze gids werd door Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk gemaakt, en bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk te vermijden. Interesse ? je vindt deze gids hier.

Breng de binnenvaart niet tot zinken - open brief


In januari 2022 treedt de Europese richtlijn over de beroepskwalificaties in werking. Er wordt nauwelijks tot niet geluisterd naar de sector. Dit kwam pijnlijk naar buiten op de "infosessie" van 18 juni 2021. Daarom namen het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart, het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Syntra Midden-Vlaanderen en UNIZO samen een open brief aan minister Lydia Peeters, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Waterweg. Wilt u de open brief lezen ? Dat kan hier.

Indexering van de loonbarema's vanaf 1 mei 2021


Op 1 mei werden de lonen geïndexeerd. Alle nieuwe barema's vind je hier.

 

Vakantiegeld voor bedienden vanaf 2022

Door de administratieve vereenvoudiging betreffende de inning van de werkgeverbijdrage aan het Fonds, zijn er ook wijzigingen betreffende het vakantiegeld voor de bedienden in de sector. Het vakantiegeld voor bedienden zal vanaf 2022 (vakantiedienstjaar 2021) door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaald worden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor zowel de bedienden als voor hun werkgever. Bedienden vinden hier meer info, en werkgevers op deze link.

Duaal leren : aanvullende stagebonus voor werkgevers 

 

Werkgevers die jongeren kansen geven om in het duaal leren het vak te leren, krijgen een extra bonus van maar liefst 1000 euro. Enkel voor schooljaar 2020-2021, als extra steuntje in de rug in deze moeilijke corona-tijden. Meer info hier 

 

Opleiding matroos voor werkzoekenden

 

Dinsdag 23 februari 2021 startte een nieuwe opleidingssessie voor matroos. We wensen de tien gemotiveerde kandidaten een behouden vaart!
De opleiding die van start ging in oktober 2020 nadert stilaan zijn einde, de cursisten ronden nu hun stageperiode af, en zullen nog deelnemen aan het examen matroos. Meer weten over deze opleiding ? Klik dan hier.

Invoering ADN-meldplicht

 

Vanaf 1 maart 2021 zijn schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op alle Vlaamse waterwegen verplicht om hun reis- en ladingggegevens digitaal te melden. Je leest er hier alles over.

Verlenging geldigheidsduur medische geschiktheidscertificaten voor de binnenwateren

 

In het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen op 16 februari 2021 heel wat tijdelijke en specifieke maatregelen inzake certicficaten, getuigschriften en dergelijke meer voor de vervoerssector.  Voor de binnenwateren gaat het over vaarbewijzen : vanaf de leeftijd van 65 jaar moeten houders van een vaarbewijs periodieke geneeskundige onderzoeken ondergaan. Gezien de COVID-19- crisis bestaat de kans dat houders van een vaarbewijs, niet in staat zijn om dit onderzoek te ondergaan. Daarom wordt de geldigheidstermijn met tien maanden verlengd, dit voor de termijnen van geneeskundig onderzoek die vallen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021. U leest het volledige Publicatieblad hier.

Wijziging van de inning van de RSZ-bijdragen

 

Om onze dienstverlening te verbeteren is de  RSZ vanaf het eerste kwartaal van 2021 belast met de inning van de bijdragen. De werkgevers zullen dus geen facturen meer krijgen van het Fonds. Meer weten? Klik hier.