Opleidingen

Tussenkomsten van het FRB

Voor werknemers tewerkgesteld in de Belgische binnenscheepvaartsector (PC nr. 139) onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid betaalt het fonds voor de Rijn- en binnenvaart maar liefst 50% van alle gevolgde beroepsgebonden opleidingskosten terug. Dit kan zowel wanneer de werkgever de opleiding heeft betaald als wanneer de werknemer zelf de opleiding heeft betaald.

Het formulier voor de aanvraag van de tussenkomst vind je in de rechterkolom

Andere subsidies

Als Vlaamse ondernemer kunt u gebruik maken van de steunmaatregel van de Vlaamse overheid voor uw opleidingen (KMO-portefeuille). 

Innovatie

Sectoren zijn in beweging. Maar goed ook, maatschappelijke verwachtingen, technologische ontwikkelingen, economische logica die verandert, al die elementen zorgen ervoor dat een sector als de binnenvaart mee verandert en soms moet veranderen. Om al die ontwikkelingen de baas te kunnen, vraagt de overheid de sociale partners om zich over de innovatie in hun sector te buigen. Dit resulteerde in een nieuw CAO "Innovatie in de binnenvaart".

Binnenkort komt er een nieuw opleidingscentrum

Het FRB zal binnenkort starten met de bouw van een state-of-the-art opleidingscentrum met verschillende simulatoren gevestigd te Straatsbrugdok-Noordkaai 2. Het FRB zal de mogelijkheid aanbieden om desbetreffende simulatoren te huren voor opleidingen. Het gaat om twee vaarsimulatoren namelijk een V-STEP en een Konsberg simulator, drie radarsimulatoren en daarnaast één meerpalensimulator. 

Het FRB zal als dienstverlener dus de mogelijkheid aanbieden om opleidingslokalen, simulatoren en diverse andere mogelijkheden, bv. VR-brillen, etc. ter beschikking te stellen van de sector, diverse opleidingsverstrekkers en onderwijsinstellingen bv GO! Scheepvaartschool. Op die manier wil het FRB zich engageren door de binnenscheepvaartsector tal van mogelijkheden aan te bieden op vlak van opleidingen. 

Het FRB wil de binnenscheepvaart sector verder terug op de kaart zetten, door ingebruikname van de modernste technieken die de toekomstige bemanningsleden volledig opleiden op een veilige en correcte manier. 

Het FRB wilt de binnenscheepvaart sector sterker maken, door alle lagen van de maatschappij aan te spreken op de gepaste manier om zich te engageren voor de binnenscheepvaart sector.

Door middel van doelgerichte campagnes via sociale media en dergelijke, proberen wij bovendien de jeugd te mobiliseren om hun toekomstige loopbaan binnen de binnenscheepvaart sector op te starten. Volg al het nieuws via: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, en X.