Nieuw opleidingscentrum

Nieuw opleidingscentrum

Het FRB is in april 2024 gestart met de bouw van een state-of-the-art opleidingscentrum, met de steun van ERFO en in samenwerking met AMA, waarbij dit opleidingscentrum zal voorzien worden van verschillende simulatoren in de nieuwe kantoren gevestigd te Straatsbrugdok-Noordkaai 2 in Antwerpen. Het FRB zal de mogelijkheid aanbieden om desbetreffende infrastructuur en simulatoren te huren voor opleidingen. Het gaat om vaarsimulatoren, radarsimulatoren en tenslotte nog één meerpalensimulator. Bedoeling is om tegen midden maart 2025 volledig operationeel te zijn.

Het FRB zal als dienstverlener dus de mogelijkheid aanbieden om opleidingslokalen, simulatoren en diverse andere opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld VR-brillen, etc. ter beschikking te stellen van de sector, diverse opleidingsverstrekkers en onderwijsinstellingen bv. GO! Scheepvaartschool en CVO Antwerpen. Op deze manier wil het FRB de binnenscheepvaartsector nog meer ondersteunen op het vlak van het aanbieden van vormingsfaciliteiten.

Het FRB wil de binnenscheepvaart sector aldus terug verder op de kaart zetten, door het aanbieden van de modernste technieken die de toekomstige en huidige bemanningsleden volledig opleiden. 

Het FRB wilt de binnenscheepvaart sector ook sterker maken, door alle lagen (jongeren, ouderen, Belgen met vreemde origine, vrouwen, ...) van de maatschappij hierbij aan te spreken om zich te engageren voor een loopbaan in de binnenscheepvaart sector.

Door middel van doelgerichte campagnes via sociale media en dergelijke, proberen wij bovendien de jongeren te mobiliseren om hun toekomstige loopbaan binnen de binnenscheepvaart sector op te starten. Volg al het nieuws via: Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, en X.