Opleidingen

Tussenkomsten van het FRB

Voor werknemers tewerkgesteld in de Belgische binnenscheepvaartsector (PC nr. 139) onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid betaalt het fonds voor de Rijn- en binnenvaart maar liefst 50% van alle gevolgde beroepsgebonden opleidingskosten terug. Dit kan zowel wanneer de werkgever de opleiding heeft betaald als wanneer de werknemer zelf de opleiding heeft betaald.

Het formulier voor de aanvraag van de tussenkomst vind je in de rechterkolom

Andere subsidies

Als Vlaamse ondernemer kunt u gebruik maken van de steunmaatregel van de Vlaamse overheid voor uw opleidingen (KMO-portefeuille). 

Innovatie

Sectoren zijn in beweging. Maar goed ook, maatschappelijke verwachtingen, technologische ontwikkelingen, economische logica die verandert, al die elementen zorgen ervoor dat een sector als de binnenvaart mee verandert en soms moet veranderen. Om al die ontwikkelingen de baas te kunnen, vraagt de overheid de sociale partners om zich over de innovatie in hun sector te buigen. Dit resulteerde in een nieuw CAO "Innovatie in de binnenvaart".