Over het Fonds

Het Sociaal overleg.

Afspraken over lonen, arbeidstijden, veiligheidsvoorschriften en dergelijke meer tussen werkgevers en werknemers wordt in België officieel geregeld door middel van het sociaal overleg. Het sociaal overleg situeert zich op drie niveaus.

- 1. Het landelijke niveau in de zogenaamde "groep van 10". Daar worden bijvoorbeeld om de 2 jaar afspraken gemaakt over hoeveel het loon mag stijgen in de komende 2 jaar (de loonnorm genaamd).

- 2. Het tweede niveau noemt men het sectorniveau: bv bouw, bv chemie, bv binnenvaart. Dat (sociaal) overleg vindt plaats in de verschillende paritaire comité's. Deze paritaire comité's krijgen allemaal een nummer. Het paritaire comité in de binnenvaart heeft de nummer 139 meegekregen. De loon- en arbeidsvoorwaarden en/of de andere afspraken die in het dit paritair comité worden afgesproken worden ook wel sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten genoemd. Ze  gelden als wettelijke minimum.

- 3. Tot slot wordt het sociaal overleg ook nog geregeld op het niveau van het bedrijf: de zogenoemde bedrijfscao's. Zij zijn in principe enkel van toepassing binnen het eigen bedrijf.