De koopkrachtpremie

Geef aan uw werknemers een waardering en dit volledig ten laste van het Fonds

In het loonakkoord dat de regering bereikte eind vorig jaar is een koopkrachtpremie voor werknemers voorzien. Sectoren of ondernemingen kunnen een consumptiecheque toekennen aan hun werknemers. Voorwaarde is evenwel dat er in 2022 een “hoge” of “uitzonderlijk hoge” winst behaald werd. De werkgever heeft zelf keuze tussen  papieren of elektronische  consumptiecheque.

Voor ondernemingen die een “hoge” winst behaalden, bedraagt de bovengrens van de premie 500 euro per werknemer. In geval van een “uitzonderlijk hoge” winst, is dit 750 euro per werknemer.

Goed nieuws voor de werkgevers die deze koopkrachtpremie dienen toe te kennen: het Fonds betaalt de gemaakte kosten terug.

In de sector van de binnenscheepvaart (paritair comité 139) werd op 14 juni 2023 een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten over deze premie. 

 Let wel : deze cao geldt enkel voor werknemers, niet voor studenten en leerlingen.

Binnen het paritair comité zijn er 3 subsectoren met hun eigen kenmerken:

* Klassieke binnenvaart, systeemvaart en rivier- en kanaalarbeid

* Passagiersvaart en veerdiensten

* Sleepvaart

Het maximumbedrag van de koopkrachtpremie waar uw werknemers recht op hebben, hangt dus af van twee factoren :

* de subsector waar u toe behoort:

* of u een “hoge” of “uitzonderlijk hoge” winst maakte in 2022.

Voor iedere subsector werd in de cao van 14 juni 2023 een definitie van deze winst opgenomen.

Voor meer info klikt u op de subsector waar uw bedrijf toe behoort :

* klassieke binnenvaart (kengetal 121), systeemvaart (kengetal 621), rivier- en kanaalarbeid (kengetal 221) 

passagiersvaart (kengetallen 421 of 521) en veerdiensten (kengetal 121)

sleepvaart (kengetal 721)