Klassieke binnenvaart, systeemvaart en rivier- en kanaalarbeid

Koopkrachtpremie

Bedrijven actief in de klassieke binnenvaart (RSZ kengetal 121),  de systeemvaart  (RSZ kengetal 621) en rivier- en kanaalarbeid (RSZ kengetal 221)

Uit economische data blijkt dat heel wat bedrijven in deze subsector een voorspoedig 2022 kenden: de omzet in de binnenvaart steeg met de helft in de eerste drie kwartalen en veel bedrijven in droge lading hadden hun beste jaar in decennia. De spottarieven lagen in de eerste drie kwartalen van 2022 maar liefst 70 procent hoger dan een jaar eerder.

Steeg uw omzet van 2022 met 25 % in vergelijking met 2020 ? Dan is er sprake van “hoge” winst.

Steeg uw omzet van 2022 van 200 % in vergelijking met 2020 ? Dan is er sprake van “uitzonderlijk hoge” winst.

De consumptiecheque bedraagt :

-       500 euro per werknemer in geval van hoge winst

-       750 euro per werknemer in geval uitzonderlijk hoge winst

Enkel de werknemers die in dienst waren tijdens de referteperiode die loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 hebben recht. Dit met uitzondering van werknemers die in deze periode werden ontslagen om dringende reden.

Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen in 2022. Dit vindt u terug op de individuele rekening van de werknemer of kan u ook verkrijgen bij het Fonds).

Onder gewerkte dagen wordt verstaan: alle  dagen opgenomen onder de CODE 1 van de DMFA-aangifte: dit zijn de normale werkelijke arbeid, arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon 1ste week of gewaarborgd maandloon, periode van opzegtermijn of periode gedekt door de verbrekingsvergoeding, kort verzuim, dwingende reden met behoud van loon, afwezigheid met gewaarborgd dagloon wegens arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd dagloon wegens een andere reden dan arbeidsongeschiktheid, feestdagen tijdens de arbeidsovereenkomst, andere afwezigheid met behoud van normaal loon met RSZ-bijdragen en de  wettelijke en bijkomende vakantie.

Van/dagen in de referteperiode bij een 5-dagenweek Tot /dagen in de referteperiode bij een 5-dagenweek Bedrag indien hoge winst Bedrag indien uitzonderlijke hoge winst
0 50 0 EUR 0 EUR
51 100 200 EUR 300 EUR
101 150 300 EUR 450 EUR
151 200 400 EUR 600 EUR
201   500 EUR 750 EUR
Van/dagen in de referteperiode bij een 6-dagenweek Tot /dagen in de referteperiode bij een 6-dagenweek Bedrag indien hoge winst Bedrag indien uitzonderlijke hoge winst
0 60 0 EUR 0 EUR
61 120 200 EUR 300 EUR
121 180 300 EUR 450 EUR
181 240 400 EUR 600 EUR
241   500 EUR 750 EUR

Als uw werknemers recht hebben op de consumptiecheque dan kan u deze rechtstreeks of via uw sociaal secretariaat laten bestellen bij :

Sodexo

Edenred

Monizze

U zorgt er wel voor dat dat de consumptiecheques besteld zijn voor 31/12/2023.

Het Fonds betaalt u volledig de gemaakte kosten terug :

-       Kost van de koopkrachtpremie

-       De patronale bijdrage van 16,5 %

-       De administratie kosten die u aangerekend worden door de uitgever de koopkrachtpremie.

Hiervoor bezorgt u voor 30/6/2024 de factuur van de consumptiecheques én een namenlijst van de werknemers die er recht op hebben aan het Fonds.

De terugvordering is  steeds beperkt tot de kost van de premie in geval van “hoge winst in 2022”: maximum 500 euro per werknemer (te verhogen met 16,5% patronale bijdrage en administratiekosten van de uitgever).

Ingeval van  “uitzonderlijke hoge winst” zal de onderneming zelf het verschil tussen de kost van maximum 500 euro per werknemer en maximum 750 euro per werknemer  (= maximum 250 euro te verhogen met de patronale bijdrage van 16.5%) bekostigen

Het Fonds financiert deze terugbetaling aan de ondernemingen uit haar eigen middelen.

U kan de koopkrachtpremie toekennen vanaf 1 september 2023 tot en met 31 december 2023. Je medewerkers kunnen ze besteden tot 31 december 2024.

De consumptiecheque mag gebruikt worden voor aankoop van maaltijden of verbruiksklare voeding (zoals maaltijdcheques) en voor aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (net zoals ecocheques). Wat deze laatste betreft, klik hier

Kort samengevat:

1. Kijk na tot welke subsector u behoort en of uw bedrijf beantwoordt aan de voor die subsector opgegeven definitie van  (uitzonderlijke) hoge winst

2. Indien ja voor punt 1: laat uw sociaal secretariaat voor iedere individuele werknemer het bedrag van de premie berekenen afhankelijk van de gewerkte dagen en gelijkgestelde in de referteperiode 1/7/2022 tot 30/06/2023

3. Contacteer uw sociaal secretariaat of ze al dan niet zelf de cheques voor u bestellen of anders rechtstreeks 1 van de 3 uitgevers van consumptiecheques en bestel de consumptiecheques (papieren of elektronische consumptiecheque) voor 31/12/2023. Geef de nominatieve lijst met de bedragen van de toegekende cheques door aan uw sociaal secretariaat zodat zij ook de patronale bijdrage van 16.5% kunnen berekenen 

4. Bezorg aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart voor 30/6/2024 de factuur van de uitgever + de nominatieve lijst van de werknemers. Wij zorgen dan zo spoedig mogelijk voor de terugstorting.