Sleepvaart

Koopkrachtpremie

Bedrijven actief in de sleepvaart (RSZ kengetal 721)

De verbetering van de concurrentiepositie en de toename van het aantal sleepbewegingen in 2022, mede als gevolg van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, maken dat de bedrijven in de sleepvaart een omzetstijging hebben gekend.  .

Uw bedrijf maakte een “hoge” winst” als het een positieve  EBITDA heeft tussen 4 miljoen en 10 miljoen euro, gecombineerd met  een positief resultaat voor volgende formule :  EBITDA-CAPEX 2022 (rubriek 8021/8162/8163/8361)

Uw bedrijf maakte een “uitzonderlijk hoge” winst als het een positieve EBITDA heeft van meer dan 10 miljoen euro, gecombineerd met een positief resultaat voor volgende formule : EBITDA-CAPEX 2022 (rubriek 8021/8162/8163/8361).

Wat als uw bedrijf een “hoge” of “uitzonderlijk hoge” winst maakte in 2022, volgens de definitie in de sectorale cao ?

De consumptiecheque bedraagt :

-       500 euro per werknemer in geval van hoge winst

-       750 euro per werknemer in geval uitzonderlijk hoge winst

Enkel de werknemers die in dienst waren tijdens de referteperiode die loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 hebben recht. Dit met uitzondering van werknemers die in deze periode werden ontslagen om dringende reden.

Voor de werknemers met minder dan 12 maanden tewerkstelling gedurende de referteperiode van 01/07/2022 tot en met 30/06/2023 zal de koopkrachtpremie pro rata aangepast worden per volledige maand tewerkstelling.

Voor deeltijdse werknemers tijdens de referteperiode  wordt de koopkrachtpremie pro rata toegekend voor de maanden van deeltijdse tewerkstelling.  Per volledige kalendermaand deeltijdse tewerkstelling zal het bedrag van de koopkrachtpremie aangepast worden als volgt: de koopkrachtpremie delen  door 12 maal procentuele verminderde tewerkstelling per volledige maand tijdens de periode 1/7/2022 tot 30 juni 2023.

In geval van arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte: per volledige maand arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen zal de koopkrachtpremie aangepast worden als volgt: koopkrachtpremie delen door 365 en vermenigvuldigen met het aantal kalenderdagen ziekte na 30 kalenderdagen voor de periode 1/7/2022 tot 30/6/2023. De koopkrachtpremie zal niet toegekend worden aan langdurige zieken (meer dan 1 jaar ziekte) sedert 01 juli 2022.

Als uw werknemers recht hebben op de consumptiecheque dan kan u deze rechtstreeks of via uw sociaal secretariaat laten bestellen bij :

- Sodexo

- Edenred 

- Monizze 

U zorgt er wel voor dat dat de consumptiecheques besteld zijn voor 31/12/2023.

Het Fonds betaalt u volledig de gemaakte kosten terug :

-       Kost van de koopkrachtpremie

-       De patronale bijdrage van 16,5 %

-       De administratie kosten die u aangerekend worden door de uitgever de koopkrachtpremie.

Hiervoor bezorgt u voor 30/6/2024 de factuur van de consumptiecheques én een namenlijst van de werknemers die er recht op hebben aan het Fonds.

De terugvordering is  steeds beperkt tot de kost van de premie in geval van “hoge winst in 2022”: maximum 500 euro per werknemer (te verhogen met 16,5% patronale bijdrage en administratiekosten van de uitgever).

Ingeval van  “uitzonderlijke hoge winst” zal de onderneming zelf het verschil tussen de kost van maximum 500 euro per werknemer en maximum 750 euro per werknemer  (= maximum 250 euro te verhogen met de patronale bijdrage van 16.5%) bekostigen.

Het Fonds financiert deze terugbetaling aan de ondernemingen uit eigen middelen.

U kan de koopkrachtpremie toekennen vanaf 1 september 2023 tot en met 31 december 2023. Je medewerkers kunnen ze besteden tot 31 december 2024.

De consumptiecheque mag gebruikt worden voor aankoop van maaltijden of verbruiksklare voeding (zoals maaltijdcheques) en voor aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (zoals ecocheques). Wat deze laatste betreft klik hier 

Kort samengevat:

1. Kijk na tot welke subsector u behoort en of uw bedrijf beantwoordt aan de voor die subsector opgegeven definitie van  (uitzonderlijke) hoge winst

2. Indien ja voor punt 1: laat uw sociaal secretariaat voor iedere individuele werknemer het bedrag van de premie berekenen afhankelijk van de gewerkte dagen en gelijkgestelde in de referteperiode 1/7/2022 tot 30/06/2023

3. Contacteer uw sociaal secretariaat of ze al dan niet zelf de cheques voor u bestellen of anders rechtstreeks 1 van de 3 uitgevers van consumptiecheques en bestel de consumptiecheques (papieren of elektronische consumptiecheque) voor 31/12/2023. Geef de nominatieve lijst met de bedragen van de toegekende cheques door aan uw sociaal secretariaat zodat zij ook de patronale bijdrage van 16.5% kunnen berekenen 

4. Bezorg aan het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart voor 30/6/2024 de factuur van de uitgever + de nominatieve lijst van de werknemers. Wij zorgen dan zo spoedig mogelijk voor de terugstorting.