Wijzigingen in sociaal recht in 2023

Wijzigingen in sociaal recht in 2023

Vanaf 1 januari 2023 zijn er heel wat wijzigingen in het sociaal recht.

Een kort overzicht van de  belangrijkste wijzigingen:

* Heb je meer dan 10 werknemers in dienst, dan hebben deze een individueel opleidingsrecht van 1 dag per jaar, heb je meer dan 20 werknemers in dienst dan hebben deze recht op 4 opleidingsdagen in 2023 en 5 opleidingsdagen vanaf 2024. Heb je meer dan 20 werknemers in dienst, dan ben je bovendien verplicht om een opleidingsplan te stellen  tegen ten laatste 1 april 2023. 

* De terugkeer van de C 3.2 A controlekaart bij tijdelijke werkloosheid.

* Studenten mogen tot 600 uur per jaar werken (ipv 475u).

* Het geboorteverlof voor vaders voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2023  wordt opgetrokken van 15 dagen naar 20 dagen.

* Er zijn wijzigingen op het vlak van tijdskrediet vanaf 1 februari 2023.

* De veranderingen gaan onder meer over de leeftijd voor het toekennen van uitkeringen bij voltijds tijdskrediet met motief 'zorg kind', de duurtijd van de uitkeringen en de anciënniteitsvoorwaarde.

* Responsabilisering van langdurig gebruik van dagcontracten.

* Verder moeten werkgevers vanaf 1 april 2023 die 20 of meer werknemers tewerkstellen afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

* Sinds eind november 2022 werd het ziektebriefje van één dag afgeschaft, maar niet altijd. Een nieuwe wet schafte de verplichting van een ziektebriefje voor één ziekte dag af, en dit voor maximaal drie keer per jaar. Opgelet: deze maatregel geldt niet in alle bedrijven, maar alleen voor bedrijven met minstens 50 werknemers.

Heb je hier vragen over, kan je ons steeds contacteren : info@frb-fri.be of 03/434.36.70.