Voor werkgevers

Vertegenwoordigers van de werkgevers

De Belgische binnenvaart is in absolute cijfers een kleine sector. Niettemin is - mede door het goed uitgebouwde binnenwaternetwerk- deze sector van economisch en maatschappelijk belang. Ze verminderen niet alleen het file leed, ze kunnen door hun grote tonnenmaat economische efficiëntiewinsten boeken. Binnen de sector zijn er ruim 1400 zelfstandigen actief en ongeveer een 1000 loontrekkenden. Net zoals de vakbonden zijn uiteraard ook de werkgevers vertegenwoordigd in het paritair comité van de binnenscheepvaart. Drie leden van de werkgeversorganisaties zetelend in het paritair comité zijn voorgedragen om te zetelen in de raad van beheer van het Fonds.

Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart

Binnen het paritair comité van de Belgische binnenvaartsector werd het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart opgericht. Vanuit de bijdragen door de werkgevers worden een aantal voordelen voor de werknemers gefinancierd (eindejaarspremie, groepsverzekering, aanvullend pensioen, ...).  Maar ook voor werkgevers zijn er tal van voordelen. Doordat eindejaarspremie, groepsverzekering en werktijdverkorting administratief door het fonds worden opgevolgd, is dit minder belastend. Uiteraard is er ook een tussenkomst van 50 % (exclusief BTW) in de opleidingskosten van werknemers.