Voor werknemers

Vertegenwoordigers van de werknemers

De Belgische binnenvaart is in absolute cijfers een kleine sector. Niettemin is -mede door het goed uitgebouwde binnenwaternetwerk- deze sector van economisch en maatschappelijk belang. Ze verminderen niet alleen het file leed, ze kunnen door hun grote tonnenmaat economische efficiëntiewinsten boeken. Binnen de sector zijn er ruim 1400 zelfstandigen actief en ongeveer een 1000 loontrekkenden. De werknemers worden in het paritair comité van de binnenscheepvaaart vertegenwoordigd door de Belgische transportbond en het ACV Transcom. Zij zetelen ook in de raad van beheer van het Fonds.

Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart

Binnen het paritair comité van de Belgische binnenvaartsector werd het fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart opgericht. Zij voert een flankerend sociaal beleid ten behoeve van de sector uit. Zo kan je als werknemer in de binnenvaartsector genieten an tal van sociale voordelen, zoals bv een eindejaarspremie, opleiding, groepsverzekering of een aanvullende pensioen. Ontdek op deze website meer over deze voordelen. Neem gerust contact op met je vakcentrale als je meer informatie wilt....