Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werklooshied

Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, zullen een aanvullende vergoeding van het Fonds krijgen. Ziij dienen wel eenmalig formulier over te maken aan hun uitbetalingsinstellikng. Het formulier staat hiernaast in de rechterkolom.