Corona - aanvullende werkloosheidsvergoeding

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn door de Corona-crisis zullen de aanvullende werkloosheidsvergoeding van het Fonds krijgen. Zij dienen wel eenmalig een formulier over te maken aan hun uitbetalingsinstelling. Het formulier vindt u in de rechterkolom.