Duaal leren

Duaal leren

Je bent jong en je wil op een binnenschip varen ? Dat kan. In de derde graad van het beroepssecundair onderwijs kan je dat al doende leren, in de studierichting “binnenvaart en beperkte kustvaart – duaal.” Je volgt een deel van je opleiding op school en een deel aan boord. Het beste van twee werelden!

Wat is duaal leren?

Duaal leren werd in het schooljaar 2016-2017 gelanceerd als een innovatieve leerweg. Niet iedere dag op de schoolbanken, maar deels op school en deels in een bedrijf, in dit geval aan boord. Duaal leren is gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs.
De opleiding ‘binnenvaart en beperkte kustvaart – duaal’

Het standaard leertraject ‘binnenvaart en beperkte kustvaart’ is gebaseerd op de beroepskwalificatie ‘stuurman binnenscheepvaart’ en de opleidingsduur bedraagt 2 jaar. Aan boord wordt je door een mentor opgevolgd. Deze mentor wordt door de bedrijfsleiding aangeduid, en volgde een opleiding om jou optimaal te begeleiden.  

Je krijgt maandelijks een leervergoediing. Natuurlijk behoud je ook je vakantie, en komen je ouders niet in moeilijkheden met de gezinsbijslag (kindergeld).

Welke school biedt deze opleiding aan ?

De opleiding Logistiek duaal gaat door bij GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen.

In het duaal leren heb je recht op een stagebonus! Je moet wel jonger dan 18 zijn bij aanvang van het schooljaar dat je start met de opleiding. Je kan maar liefst tot 3 keer een stagebonus krijgen, de eerste 2 keer is die 500 euro, en de derde keer maar liefst 750 euro. Meer info hier.

Wil je meer info? Contacteer dan John Reynaert, consulent bij het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart,  0474/25.49.85, john@frb-fri.be

Meer info vind je ook op www.werplekduaal.be . In de rubriek thematische infofiches staan de belangrijkste zaken op een rijtje. Heel handig om snel de antwoorden te vinden op jouw vragen.