Wijziging van de inning van de RSZ-bijdrage

In de Raad van Bestuur van het Fonds voor de Rijn en- Binnenscheepvaart werd beslist om vanaf het eerste kwartaal 2021 de RSZ te belasten met de inning van de bijdragen voor bestaanszekerheidsbijdrage en het aanvullend pensioen.  Dit alles in het kader van een administratieve vereenvoudiging en om te komen tot een betere dienstverlening voor de werkgevers van onze sector, het PC nr. 139

Om dit mogelijk te maken zullen er onder meer voor de aangiftes vanaf het eerste kwartaal 2021 nieuwe kengetallen worden toegekend voor elke subsector:

-       Kengetal 121: voor de binnenvaart + passagiersvaart 40u voor derden
-       Kengetal 221: voor de kanaalarbeid + passagiersvaart 38u voor derden
-       Kengetal 421: voor de passagiersvaart 40u voor eigen rekening
-       Kengetal 521: voor de passagiersvaart 38u voor eigen rekening
-       Kengetal 621: voor de systeemvaart
-       Kengetal 721: voor de sleepvaart

De RSZ contacteerde alle sociale secretariaten, en heeft hen ook de (eventueel nieuwe) kengetallen meegedeeld. Uw sociaal secretariaat dient dit in overleg met u te controleren. Dit getal hangt immers samen met de correcte bijdragen en rechten die hieruit voortvloeien.

Iedere werkgever kreeg vanuit het Fonds ook een brief, met daarin ook een overzicht van de bijdragen en toelichting. U kan deze brief in het tekstblok hiernaast raadplegen.

Indien er specifieke vragen zijn i.v.m. het nieuw toegekende kengetal dan kan u steeds met ons contact opnemen of rechtstreeks met de directie Identificatie van de RSZ zelf, via e-mail