Duaal leren - werkgevers

Als werkgever heeft u nood aan instroom van goed opgeleide leerlingen. Duaal leren biedt bedrijven de kans om daar mee voor te zorgen. Leerlingen volgen een deel van hun opleiding bij u aan boord. Leren op school en op de werkplek laat leerlingen het beste van twee werelden combineren: win-win voor hen en voor u !

Wat is duaal leren?

Duaal leren werd in het schooljaar 2016-2017 gelanceerd als een innovatieve leerweg. Niet iedere dag op de schoolbanken, maar deels op school en deels in een bedrijf. Duaal leren is gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs.
Het leertraject bestaat dus uit een school- en een bedrijfscomponent die goed op elkaar zijn afgestemd en samen een goed geolied geheel vormen. Duaal leren verschilt van het systeem van stages of deeltijds leren/deeltijds werken. In duale trajecten vullen de school en het bedrijf elkaar aan, ze hebben een complementaire rol in het aanleren van competenties. Ze werken als gelijkwaardige partners samen aan het leertraject van leerlingen.

De opleiding ‘binnenvaart en beperkte kustvaart – duaal’

Het standaard leertraject ‘binnenvaart en beperkte kustvaart’ is gebaseerd op de beroepskwalificatie ‘stuurman binnenscheepvaart’ en de opleidingsduur bedraagt 2 jaar. De leerling wordt in uw bedrijf door een door u aangestelde mentor opgevolgd. Een goede mentor, die de leerling degelijk opleidt en begeleidt, wordt dus een cruciale voorwaarde voor een kwaliteitsvolle opleiding! Een mentoropleiding wordt uiteraard voorzien. U werkt nauw samen met de school en de leerling.

Wat heeft duaal leren u te bieden?

- Gemotiveerde en arbeidsrijpe leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, richting binnenvaa

- Deskundige begeleiding door onderwijs en sector.

- Gratis mentoropleiding.

- Professionalisering van het opleidings- en opvolgingssysteem in uw bedrijf.

- Opvolging van de trajecten.

- Tegemoetkomingen van de overheid: RSZ-korting voor mentoren en voor leerlingen die na de opleiding als ‘jonge werknemer’ bij u in dienst treden.

Wat wordt van u verwacht als u instapt in het duaal leren ?

- U vraagt een erkenning aan als leerwerkbedrijf.

- U maakt  tijd, ruimte en middelen vrij om de leerling kwaliteitsvol op te leiden, op te volgen en te begeleiden.

- U duidt een mentor aan en laat hem/haar een mentoropleiding volgen.

- U voert samen met de school het opleidingsplan van de leerling uit.

- U laat de trajectbegeleider van de school toe om de leerling op te volgen op de werkplek.

- U maakt tijd vrij voor regelmatige en goed onderbouwde evaluatiemomenten.

- U betaalt de leerling een maandelijkse leervergoeding van maximum € 549,90.

 Welke school biedt deze opleiding aan ?

De opleiding duaal gaat door bij GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen. 

Wil u ook starten met duaal leren in uw firma ?

Dat kan! Het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart richtte hiervoor midden 2020 het "sectoraal partnerschap duaal leren" op. Dat betekent dat het Fonds instaat voor de begeleiding van bedrijven die zich willen laten erkennen, en ook de opvolging van de dossiers doet. Neem zeker contact op! 

Nog meer info vindt u op www.werkplekduaal.be. In de rubriek thematische infofiches vindt u de belangrijkste zaken op een rijtje. Heel handig om snel de antwoorden te vinden die u zoekt.