Duaal leren - werkgevers

Als werkgever heeft u nood aan instroom van goed opgeleide lerenden. Duaal leren biedt bedrijven de kans om daar mee voor te zorgen. Lerenden volgen een deel van hun opleiding bij u aan boord. Leren op school en op de werkplek laat hen het beste van twee werelden combineren: win-win voor hen en voor u !

Wat is duaal leren?

Duaal leren werd in het schooljaar 2016-2017 gelanceerd als een innovatieve leerweg. Niet iedere dag op de schoolbanken, maar deels op school en deels in een bedrijf. Duaal leren is gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs.
Het leertraject bestaat dus uit een school- en een bedrijfscomponent die goed op elkaar zijn afgestemd en samen een goed geolied geheel vormen. Duaal leren verschilt van het systeem van stages of deeltijds leren/deeltijds werken. In duale trajecten vullen de school en het bedrijf elkaar aan, ze hebben een complementaire rol in het aanleren van competenties. Ze werken als gelijkwaardige partners samen aan het leertraject van leerlingen.

De opleiding ‘aspirant-stuurman duual'

Na een opleiding van 2 jaar tot matroos in de binnenvaart, kan u een lerende gedurende een schooljaar opleiden tot aspirant-stuurman. De leerling wordt in uw bedrijf door een door u aangestelde mentor opgevolgd. Een goede mentor, die de lerende degelijk opleidt en begeleidt, wordt dus een cruciale voorwaarde voor een kwaliteitsvolle opleiding! Een mentoropleiding wordt uiteraard voorzien. U werkt nauw samen met de school en de lerende.

Wat heeft duaal leren u te bieden?

- Gemotiveerde en arbeidsrijpe leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, uit richting binnenvaart

- Deskundige begeleiding door onderwijs en sector.

- Gratis mentoropleiding.

- Professionalisering van het opleidings- en opvolgingssysteem in uw bedrijf.

- Opvolging van de trajecten.

Wat wordt van u verwacht als u instapt in het duaal leren ?

- U vraagt een erkenning aan als leerwerkplek.

- U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de lerende kwaliteitsvol op te leiden, op te volgen en te begeleiden.

- U duidt een mentor aan en laat hem/haar een mentoropleiding volgen.

- U voert samen met de school het opleidingsplan van de lerende uit.

- U laat de trajectbegeleider van de school toe om de lerende op te volgen op de werkplek.

- U maakt tijd vrij voor regelmatige en goed onderbouwde evaluatiemomenten.

- U betaalt de lerende een maandelijkse leervergoeding

 Welke school biedt deze opleiding aan ?

De opleiding duaal gaat door bij GO! De Scheepvaartschool in Antwerpen. 

Financiële ondersteuning!

Sinds september 2023 is er een premie 'kwalificerend werkplekleren' voor werkgevers die een leerling uit het duaal onderwijs een leerwerkplek aanbieden. Deze premie bedraagt 1.000 euro. Je leest er meer over hier : https://www.duaalleren.vlaanderen. Goed nieuws is dat de premie automatisch wordt toegekend als het contract van de leerling door de school wordt geregsitreerd.

Ook vanuit het Instituut voor Transport over de Binnenwateren (ITB) krijgt u een financieel duwtje in de rug. Per schooljaar kan u tot 2.500 euro krijgen. Deze steun dient u wel aan te vragen, u vindt het formulier op de website van het ITB

Wil u ook starten met duaal leren in uw firma ?

Dat kan! Het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart richtte hiervoor midden 2020 het "sectoraal partnerschap duaal leren" op. Dat betekent dat het Fonds instaat voor de begeleiding van bedrijven die zich willen laten erkennen, en ook de opvolging van de dossiers doet. Neem zeker contact op!