Werkregimes - CAO's - Barema's

Wie werkt aan boord, leeft heel vaak aan boord. Daarom werden afhankelijk van de aard van het werk verschillende werkregime's op het niveau van de sector afgesproken. Afhankelijk van de aard van het werk zal dan ook de desbetreffende CAO van toepassing zijn. We sommen ze voor jou op.

Rijn- en Binnenvaart.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werknemers en werkgevers die in een klassiek dagsysteem varen.

Duw- en continuvaart

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werknemers en werkgevers die in een ploegensysteem werken. In de duw- en continue vaart wordt er nog een onderscheidt gemaakt tussen vaartuigen met een vermogen hoger dan 300 pk en vaartuigen die met een lager vermogen draaien.

Passagiersvaart

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werknemers en werkgevers die actief zijn in de pleziervaart en toerismesector (inclusief de veerdiensten).

Systeemvaart

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op rederijen die hun vloot of één van hun schepen speciaal hebben aangemeld om in dit systeem te varen. Verdere informatie over de systeemvaart vindt u in de rubriek werkgevers - loonkostverlaging

Sleepvaart

In de sleepvaart zijn enkel bedrijfs-cao's van toepassing die algemeen bindend zijn verklaard. De sleepvaartdiensten verzorgen de dagelijkse toegang tot een van onze Belgische havens. Ze werken in een apart regime.

Rivier- en kanaalarbeid

Een speciale arbeidsregime is het regime van de river en kanaalarbeiders. Zij zijn actief op de divers overslag plaatsen aan een van de Belgische binnenwateren, die evenwel niet behoren tot het officiële havengebied. In het havengebied geldt immers de wet Major.