Vorming en opleiding

Stilstaan is achteruit gaan. Permanente bijscholing is belangrijk in een snel veranderende wereld. Het is dan ook belangrijk om werknemers permanent bij te scholen zodat ze voorbereid zijn op de snel veranderende wereld.

Daarom besteedt de sector hier veel aandacht aan. Opleidingskosten kunnen deels gerecupeerd worden bij het Fonds voor Rijn- en Binnenscheepvaart, door werkgever of werknemer (enkel indien je werkgever de opleiding niet al betaalde). Het Fonds ondersteunt alle mogelijke opleidingen voor zover ze een meerwaarde betekenen voor de sector. 

De tussenkomst vanuit het Fonds voorziet een maximale terugbetaling van 50 %.