Competentiemanagement

Competentiemanagement heeft als doel de vaardigheden, kennis en de beroepshouding van werknemers binnen de organisatie af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen. Wanneer de organisatie goed voor ogen heeft welke competenties ze nodig heeft, dan kan hier vervolgens op worden gelet bij het aanwerven van personeel.
Competenties zijn bepaalde eigenschappen, vaardigheden of kennis van mensen. Een persoon heeft hierbij het vermogen om een taak effectief uit te voeren of een bepaald probleem naar wens op te lossen. Het zijn de kwaliteiten waarover een werknemer moet beschikken om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het niet alleen om de kennis en de vaardigheden, maar ook om zijn gedrag, motivatie en persoonlijkheid. Deze punten zorgen ervoor dat iemand de juiste beroepshouding heeft.
Het uitgangspunt van competentiemanagement is om de competenties van werknemers verder door te ontwikkelen in het belang van de organisatie. Hierdoor kunnen werknemers zowel aan hun persoonlijke doelstellingen werken, als dat van de organisatie waarvoor zij werken.Een belangrijke realisatie van het fonds is de ondertekening door de Vlaamse overheid van de sectorconvenant waardoor we tot een betere afstemming zullen komen tussen het onderwijs en de vereiste competenties binnen de sector. Bij de instroom van nieuwe medewerkers moeten we ervoor zorgen dat er voldoende kandidaten zijn met de vereiste competenties