Wat te doen bij duaal leren of stage

Verplichtingen bij duaal leren of stage

Leerlingen uit GO! De Scheepvaartschool leren ook op de werkvloer hun vak. Dit kan of met een stage of in het duaal leren. Alle opleidingen van GO! De Scheepvaartschool vind je hier.

Het duaal leren is voor de leerlingen uit het beroepsonderwijs in derde graad van het secundair onderwijs, stage kan zowel voor leerlingen uit het beroepsonderwijs als technisch onderwijs. Alle info over duaal leren vind je hier.

Als werkgever zijn er wel een aantal zake waar je rekening mee dient te houden. We hebben ze voor jou opgelijst :

Doelstelling

Stage = lnoefenen wat op school aangeleerd is
Duaal leren = leren op school en op de werkplek

Leervergoeding

Stage = nee
Duaal leren = ja, te betalen door werkgever

Aantal uren per week

Stage = te bespreken met de school
Duaal leren = 20u per week (of meer)

Mentorschap

Stage = aanbevolen
Duaal leren = verplicht, het FRB organiseert jaarlijks een opleiding. Meer info hier

Erkenning

Stage = niet van toepassing
Duaal leren = verplicht

Schoolvakanties

Zowel bij stage als duaal leren blijven schoolvakanties behouden

Welzijnswetgeving

Zowel bij stage als bij duaal leren is de risico analyse door het bedrijf verplicht

Sociale documenten

Stage = arbeidsreglement (voor de persoonlijke beschermingsmiddelen) en DIMONA-aangifte (code STG)
Duaal leren = arbeidsreglement, loonfiche, belastingfiche 281.10, individuele rekening, DIMONA-aangifte (code STBG)

Kosten voor het bedrijf

Stage = woon-werkverkeer mag vergoed worden (op basis van de bepalingen in de overeenkomst)
Duaal leren = terugbetaling van woon-werkverkeer is van toepassing volgens de sectorale CAO, kosten dienst preventie, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (facultatief), verzekering arbeidsongevallen, RSZ-bijdragen, leervergoeding

Financiële stimulansen

Zowel voor stage als duaal leren = mentorkorting (als de mentor een werknemer én ereen mentorovereenkomst is opgesteld) : vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen voor de mentor
Duaal leren :
* Stagebonus : er kan drie keer een stagebonus verkregen worden (de eerste twee keer bedraagt deze 500 euro, de derde keer 750 euro), meer info hier
* Het ITB (Instituut voor Transport over de Binnenwateren kent een vergoeding van 250 euro per maand toe gedurende maximum 10 maanden per schooljaar.