Sectorconvenant

Sectorconvenant

De sociale partners sloten een overeenkomst de Vlaamse overheid, het sectorconvenant.

De sector engageert zich in dit convenant maatregelen te nemen die het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid ondersteunen. 

Het gaat om maatregelen die zorgen voor  een betere aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, het ontwikkelen van competenties en meer diversiteit op de werkvloer en het aanpakken van discriminatie.

De overheid op zijn beurt doet een financiële inbreng, waardoor er binnen het fonds een sectorconsulent aan de slag is.

In principe wordt een sectorconvenant telkens gesloten voor een periode van twee jaar. Het huidige convenant loopt tot eind juni 2023. 

In het sectorconvenant van de binnenvaart wordt vooral gefocust op de instroom van nieuwe werknemers, zowel via de school als opleidingen voor volwassenen die van sector willen veranderen. Denk hierbij aan duaal leren voor jongeren, en opleiding voor werkzoekenden.

Wil je meer weten over sectorconvenants in het algemeen ? Neem dan een kijkje op de website van de Vlaamse overheid