Een sector met toekomst

De binnenvaartsector is in volle expansie. Voor de periode 2010-2040 verwacht men een gemiddelde jaarlijkse groei tussen 1,85% en 7,32%. Het Federaal Planbureau voorspelt een enorme toename van het binnenvaartverkeer, met + 63% tegen 2030. De verschillende bevoegde overheden zetten dan ook volop in op de binnenvaart, als milieuvriendelijk alternatief voor het (steeds duurder) wegverkeer. Zo zijn heel wat sites dankzij hun ligging aan de waterweg uitgegroeid tot economische aantrekkingspolen.

De moderne binnenvaart is daarnaast een sector in transitie, die (potentiële) klanten een groeiend scala aan diensten en faciliteiten kan/moet bieden. Studies tonen het enorme potentieel van deze ‘nieuwe markten’ voor de binnenvaart, zoals palletvervoer, grondvervoer in het kader van bouwkundig grondverzet, het vervoer van huishoudelijke afvalstoffen, het vervoer van containers, stadsdistributie (voor goederen en watertaxi’s), het vervoer van biomassa en de riviercruisenijverheid. De binnenvaart speelt hiermee in op de (hernieuwde) belangstelling van de industrie voor (goedkoper) vervoer via de binnenvaart, het groeiend milieubewustzijn van de ondernemers en de publieke opinie en de vraag naar CO2-neutrale transportmodi. De herwaardering van de kleine kanalen en het stedelijke binnenvaartnetwerk hebben nu al nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe vormen van werkgelegenheid doen ontstaan.

Momenteel zijn er ongeveer 6.000 personen rechtstreeks professioneel actief in de Belgische binnenvaart. Om de verwachte groei tegen 2030 te kunnen bijbenen, extrapoleren we op basis van de huidige bemanningsregels en het maximale gabariet dat ruim 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen ingevuld zullen moeten worden. Daarnaast zal ongeveer de helft van de huidige 6.000 personen moeten vervangen worden, wegens natuurlijke afvloeiing (pensioen) - navraag bij een aantal grote bedrijven (Kotug- Smit/ brabo) leert immers dat het huidige contingent van schippers en matrozen verouderd is. Alles samen moeten er tegen 2030 dus een 6.000-tal plaatsen ingevuld worden.