SWT (brugpensioen)

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Tot voor kort konden oudere werknemers die getroffen werden door een sluiting van hun bedrijf op "brugpensioen" gaan. Dat betekende dat ze eigenlijk ten laste kwamen van de werkloosheid en dat ze een extra vergoeding kregen om hun loonverlies (ten dele) te compenseren. Dit stelsel werd afgeschaft en vervangen door een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. (In de volksmond spreekt men nog van brugpensioen).

De bedrijfstoeslag is ten laste van het Fonds.